PL
EN
Compan-IT > Kariera > Wniosek o prace


  Wniosek o przyjęcie do pracy

  Stanowisko i Dane osobowe

  Twoje zdjęcie (wymagane)


  Prześlij / Upuśc plik

  Obróć

  Usuń

  Umiejętności i zainteresowania

  Podsumowanie

  Aplikuje na stanowisko

  Imię i nazwisko
  Numer telefonu
  Adres email
  Miejscowość
  Kod pocztowy

  Opisz swoje zainteresowania

  Jakie są Twoje plany zawodowe?

  Co chciałbyś/chciałabyś wnieść do naszej firmy?

  Jakie są Twoje mocne strony? (wymień 3)

  Jakie są Twoje słabe strony? (wymień 3)

  Dodatkowa informacja jeżeli jest coś o czym jeszcze chaciał(a)byś wspomnieć:

  Dołącz swoje CV (wymagane)
  Rozmiar pliku do 10MB w formacie .jpg,
  .png, .pdf, .doc, .docx

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Par- lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo- wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


  Kwestionariusz osobowy zgodny z rozporządzeniem RODO 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  Wysłanie wniosku oznacza zapoznanie się z powyższymi klauzulami i akceptację ich treści