PL
EN
Compan-IT > Praktyki > Wniosek o praktyki lub staż


  Wniosek o praktyki lub staż

  Kierunek i szkoła

  Dane osobowe

  Twoje zdjęcie (wymagane)


  Prześlij / Upuśc plik

  Obróć

  Usuń

  Umiejętności i zainteresowania

  Podsumowanie

  Wniosek o
  Kierunek
  Start praktyk
  Koniec praktyk
  w liczbie godzin

  Imię i nazwisko
  Numer telefonu
  Adres email
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Nazwa szkoły
  Klasa  Dołącz swoje CV (opocjonalne)
  Rozmiar pliku do 10MB w formacie .jpg,
  .png, .pdf, .doc, .docx

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
  Rozporządzeniem Par- lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobo- wych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO).


  Kwestionariusz osobowy zgodny z rozporządzeniem RODO 2016/679 w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia
  2016 r.


  Wysłanie wniosku oznacza zapoznanie się z powyższymi klauzulami
  i akceptację ich treści