PL
EN
Compan-IT > Artykuły i nowości > What You Should Know About Edge Computing?


/What You Should Know About Edge Computing?

The development of edge computing technology has revolutionized the way we think about data processing and storage. With the growing demand for faster and more efficient access to data and applications, edge computing has emerged as a savior of sorts. In this article, we will explore the concept of edge computing in servers, including its definition, history and applications. We will also discuss the features, advantages and disadvantages of this solution in servers, as well as the latest trends and technologies in this field.

What is Edge Computing?

Edge computing is a distributed computing model that brings data processing and storage closer to where it is needed in order to reduce latency and increase performance. This concept was first introduced in 2014 and has since gained popularity due to the growth of the Internet of Things (IoT) and the need for real-time data processing.

History of Edge Computing

The origins of edge computing can be traced to the concept of distributed computing, which dates back to the 1970s. However, the specific term „edge computing” was coined in 2014 by Cisco, which recognized the need for a new computing model to support the growing number of IoT devices.

How Edge Computing Works

Edge computing involves deploying small, low-power computers, known as edge devices, at the edge of the network, closer to where the data is generated. These edge devices process and store data locally, and send only the most relevant data to the cloud for further processing and storage. This reduces the amount of data that must be sent to the cloud, thereby reducing latency and improving response time.

Edge Computing in Servers

Edge computing is increasingly being used in servers, especially in the context of edge data centers. Edge data centers are smaller data centers that are located closer to end users to provide faster access to data and applications. By deploying edge servers in these locations, enterprises can improve the performance of their applications and reduce latency.

Features of Edge Computing in Servers

Edge computing in servers offers a number of key features, including:

 • Low latency – by processing data locally, edge servers can provide real-time responses to users.
 • Scalability – Edge servers can easily scale up or down as needed, allowing companies to respond quickly to changes in demand.
 • Security – by processing data locally, edge servers can help improve data security and privacy, as sensitive data does not need to be transmitted over the network.
 • Cost efficiency – by reducing the amount of data that must be sent to the cloud, edge computing can help reduce the cost of cloud storage and processing.

Benefits of Edge Computing in Servers

Edge computing in servers offers a number of benefits to businesses, including:

 • Improved performance – by reducing latency and improving response time, edge computing can help companies deliver faster and more responsive applications.
 • Improved reliability – by processing data locally, edge servers can help ensure that applications remain operational even if connectivity to the cloud is lost.
 • Increased flexibility – by deploying edge servers, companies can choose to process data locally or in the cloud, depending on specific needs.
 • Enhanced security – by processing data locally, edge servers can help improve data security and privacy.

Disadvantages of Edge Computing in servers

While edge computing in servers offers many benefits, there are also some potential disadvantages to consider. These include:

 • Increased complexity – deploying edge servers requires careful planning and management, and can increase the complexity of the overall IT infrastructure.
 • Higher costs – deploying edge servers can be more expensive than relying solely on cloud infrastructure, due to the need to purchase and maintain additional hardware.
 • Limited processing power – edge servers may have limited processing power compared to cloud servers, which may affect their ability to handle large amounts of data.

Summary

Edge computing is a powerful technology that can help enterprises improve the performance, reliability and security of their applications. By deploying edge servers, companies can enjoy the benefits of edge computing while taking advantage of the scalability and cost-effectiveness of cloud computing. However, it is important to carefully consider the potential advantages and disadvantages of edge computing before deciding to implement it.


Mogą Ciebie zainteresować
AMD EPYC 7643 z rodziny Milan został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pokazał moc drzemiącą w rdzeniach opartych na mikroarchitekturze Zen 3. Okazuje się, że jeden procesor uzyskał lepszy wynik w teście w porównaniu do platformy składającej się z podwójnego Intel Xeon. Czy Intel ma jeszcze szanse?
Administratorzy sieci uzyskują w rozwiązaniach SDN w każdej chwili pełen wgląd w jej topologię, co pozwala na lepszą i automatyczną alokację ruchu sieciowego, szczególnie w okresach wzmożonej transmisji danych. Sieci SDN pomagają zmniejszyć koszty operacyjne i wydatki kapitałowe
Zwykle możesz chcieć unikać kart graficznych, które były używane przez całą dobę do kopania kryptowaluty. Ale niekoniecznie tak jest w przypadku wielkiego niedoboru GPU, kiedy najlepsze karty graficzne są zawsze niedostępne, nawet jeśli mają wygórowane ceny.