PL
EN

Kategoria: Sticked_PL

Poleasingowy sprzęt IT – Czy warto?/Poleasingowy sprzęt IT – Czy warto?

Ponieważ firmy i osoby prywatne stale modernizują swój sprzęt informatyczny, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba właściwej utylizacji lub ponownego wykorzystania starego lub przestarzałego sprzętu. W tym artykule przedstawimy korzyści płynące z ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu IT po zakończeniu leasingu, zarówno w przypadku serwerów i centrów danych, jak i komputerów osobistych.

Odsprzedaż sprzętu IT po zakończeniu leasingu

Jedną z opcji ponownego wykorzystania poleasingowego sprzętu IT jest odsprzedanie go zewnętrznym sprzedawcom, którzy specjalizują się w odnowieniu i odsprzedaży używanego sprzętu. Sprzedawcy ci mogą przeprowadzić dokładne testy i naprawy, aby zapewnić, że sprzęt jest w dobrym stanie, a następnie sprzedać go po obniżonych kosztach firmom lub osobom, które mogą nie mieć budżetu na nowy sprzęt. Może to być sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ sprzedawca może osiągnąć zysk, a kupujący może zaoszczędzić pieniądze i nadal otrzymywać niezawodny sprzęt.

Oddawanie sprzętu IT po leasingu

Inną opcją jest przekazanie sprzętu do szkół, organizacji non-profit lub innych grup w potrzebie. To może nie tylko pomóc tym, którzy mogą nie mieć dostępu do najnowszych technologii, ale może również zapewnić korzyści podatkowe dla firmy lub osoby przekazującej sprzęt. W wielu firmach istnieją programy, które umożliwiają pracownikom przekazywanie używanego sprzętu IT organizacjom charytatywnym.

Recykling poleasingowego sprzętu IT

Recykling sprzętu to kolejna opcja, która może przynieść korzyści dla środowiska. Wiele urządzeń elektronicznych zawiera materiały niebezpieczne, które mogą być szkodliwe, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane, a recykling zapewnia, że materiały te zostaną bezpiecznie i odpowiedzialnie usunięte. Ponadto wiele firm recyklingowych może odzyskać ze sprzętu cenne materiały, takie jak miedź i złoto, które można ponownie wykorzystać w nowych urządzeniach elektronicznych.

Zmiana przeznaczenia sprzętu IT po leasingu

Oprócz ponownego wykorzystania poleasingowego sprzętu IT na potrzeby serwerów i centrów danych, osoby prywatne mogą również skorzystać z ponownego wykorzystania używanego sprzętu na potrzeby komputerów osobistych. Na przykład stary laptop może być używany jako urządzenie do tworzenia kopii zapasowych lub serwer multimediów, natomiast przestarzały komputer stacjonarny można wykorzystać jako domowy serwer do przechowywania plików lub strumieniowego przesyłania multimediów. Poprzez zmianę przeznaczenia tego sprzętu osoby prywatne mogą zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych. Można również ulepszać i  rozbudowywać swoje komputery, a także laptopy wykorzystując poleasingowe części, ponieważ mają one niższą cenę niż nowe.

Należy jednak pamiętać o tym, aby kupować poleasingowe sprzęty z pewnych sklepów. Firma „Compan-IT” oferuje poleasingowe sprzęty z pewnych i zaufanych źródeł, które są testowane oraz dokładnie sprawdzane przed sprzedażą.

Podsumowanie

Ponowne wykorzystanie i recykling sprzętu IT po zakończeniu leasingu może przynieść wiele korzyści, w tym oszczędności, zrównoważenie środowiskowe i możliwość pomocy potrzebującym. Ważne jest, aby firmy i osoby prywatne rozważyły te opcje podczas modernizacji swojego sprzętu IT, ponieważ może to być odpowiedzialna i mądra finansowo decyzja. Decydując się na odsprzedaż, darowiznę lub recykling sprzętu, firmy i osoby prywatne mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko i społeczność, a jednocześnie korzystnie wpływać na własne wyniki finansowe.


ITAD a Recykling Elektroniki, Co Je Różni?/ITAD a Recykling Elektroniki, Co Je Różni?

Urządzenia elektroniczne, przykładowo smartfony, laptopy,  telewizory, urządzenie AGD,  stanowią integralną część naszego codziennego życia. Jednak ciągłe unowocześnianie oraz wyrzucanie tych urządzeń powoduje powstawanie odpadów elektronicznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Rozwiązaniem tego problemu jest elektrorecykling, który zapewnia bezpieczny sposób recyklingu urządzeń elektronicznych.Jednak recykling elektroniki i utylizacja aktywów IT (ITAD) to dwa terminy, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości są to dwa odrębne procesy. Chociaż oba obejmują prawidłową utylizację sprzętu elektronicznego, mają różne cele i metody. W tym artykule omówimy różnice między recyklingiem elektroniki a ITAD.

Recykling elektroniki

Recykling elektroniki to proces zbierania, demontażu i oddzielania różnych elementów urządzeń elektronicznych w celu odzyskania cennych materiałów, takich jak miedź, aluminium i metale szlachetne. Recykling pomaga zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, które trafiają na wysypiska, chroni zasoby naturalne i zmniejsza wpływ produkcji nowych urządzeń elektronicznych na środowisko.

Utylizacja aktywów IT (ITAD)

Utylizacja aktywów IT to bardziej kompleksowy proces, który obejmuje właściwe zarządzanie wszystkimi aspektami wycofanych aktywów IT. Obejmuje to sanityzację danych, bezpieczne przechowywanie, remarketing i przyjazną dla środowiska utylizację. Celem ITAD jest maksymalizacja wartości wycofywanych aktywów IT przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych, zgodnością z przepisami i wpływem na środowisko.

Sanityzacja danych

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy recyklingiem elektroniki a ITAD jest nacisk na bezpieczeństwo danych. W ITAD, sanityzacja danych jest krytycznym elementem procesu. Polega ona na bezpiecznym usunięciu lub zniszczeniu danych z wycofywanych aktywów IT, aby zapewnić, że wrażliwe informacje nie dostaną się w niepowołane ręce. Sanityzacja danych musi być przeprowadzona zgodnie z normami i przepisami branżowymi, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Proces remarketingu 

Ten proces polega na ocenie stanu i wartości wycofanego sprzętu IT, który przed sprzedażą może wymagać naprawy lub usunięcia danych. Dostawcy ITAD mogą odsprzedać sprzęt za pośrednictwem rynków internetowych lub programów odkupu. Remarketing przynosi korzyści przedsiębiorstwom poprzez odzyskiwanie wartości i zapewnienie przystępnych opcji dla osób prywatnych i małych firm. Jest to również korzystne dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych i ochronę zasobów.

Różnice między recyklingiem elektroniki a ITAD

Chociaż recykling elektroniki i ITAD mają wspólny cel, jakim jest redukcja odpadów elektronicznych, istnieją pewne kluczowe różnice między tymi dwoma praktykami. Recykling elektroniki skupia się na odzyskiwaniu cennych materiałów z urządzeń, natomiast ITAD zajmuje się bezpieczną utylizacją wycofanego sprzętu IT. Dostawcy usług ITAD muszą przestrzegać ścisłych standardów bezpieczeństwa danych i zapewnić, że wszystkie dane zostaną bezpiecznie usunięte przed utylizacją lub odsprzedażą.

Korzyści z recyklingu elektroniki i ITAD

Recykling elektroniki i ITAD oferują szereg korzyści, w tym korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Recykling elektroniki zmniejsza ilość odpadów na składowiskach i chroni zasoby naturalne. Tworzy również możliwości zatrudnienia w branży recyklingu. ITAD zapewnia firmom bezpieczny i efektywny kosztowo sposób pozbycia się wycofanego sprzętu IT przy jednoczesnym zapewnieniu, że wrażliwe dane zostaną bezpiecznie usunięte. ITAD pozwala również firmom odzyskać część wartości wycofanego sprzętu IT poprzez jego odsprzedaż lub darowiznę.

Podsumowanie

Recykling elektroniki oraz ITAD to dwie ważne praktyki, które pomagają zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych i promować bardziej zrównoważoną przyszłość. Podczas gdy recykling elektroniki skupia się na odzyskiwaniu cennych materiałów z urządzeń elektronicznych, ITAD zajmuje się bezpiecznym usuwaniem wycofanego sprzętu IT. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami zajmującymi się recyklingiem elektroniki i ITAD, na przykład SDR-IT wraz z partnerem strategicznym COMPAN-IT,  osoby prywatne i firmy mogą mieć pewność, że ich odpady elektroniczne są odpowiednio zarządzane i utylizowane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.


Dane Twoje, Twoich klientów w niepowołanych rękach?/Dane Twoje, Twoich klientów w niepowołanych rękach?

Bezpieczeństwo danych osobowych i ich niejawność są w tych czasach bardzo ważne.

Podczas, gdy w większości przedsiębiorstw trwa gorączkowa lektura przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), a także opracowywanie polityk i procedur uwzględniających nowe prawa i obowiązki, często poza głównym nurtem przygotowań pozostaje kwestia regularnego usuwania danych, które dawno nie są nam już potrzebne lub które stały się nieadekwatne do realizowanych celów.

W większości przypadków najróżniejszego typu firmy i instytucje gromadzą na swoich komputerach mnóstwo danych. Czasem są to analizy i raporty dotyczące ich funkcjonowania, a innym razem poufne umowy z kontrahentami czy w końcu dane osobowe pracowników lub klientów. Są to zatem niejednokrotnie dane wyjątkowo ważne i wrażliwe, i pod żadnym pozorem nie mogą się dostać w niepowołane ręce. Kiedy zachodzi potrzeba pozbycia się dysku twardego lub nawet płyty CD z takimi informacjami, warto zdecydować się na niszczenie nośników danych przez profesjonalistów. Należy mieć świadomość tego, że zwykłe usunięcie danych przy pomocy darmowych programów czy nawet fizyczne niszczenie dysków twardych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Niestety takie usuwanie danych nie jest trwałe, w związku z czym niemal każdy, kto wejdzie w posiadanie nośnika, będzie w stanie je odzyskać, a następnie wykorzystać – nie warto więc ryzykować, należy natomiast skorzystać z pomocy fachowców.

Spośród wielu firm oferujących niszczenie danych, nie wiele z nich spełnia wysokie normy bezpieczeństwa i podchodzi do wykonania zlecenia z profesjonalizmem. Mieliśmy okazję zobaczyć jak to powinno wyglądać na przykładzie firmy SDR-IT. Od specjalnie przygotowanych samochodów, wykwalifikowanego zespołu, przez profesjonalne oprogramowanie aż po siedzibę w której zastaliśmy nowoczesne systemy i maszyny wymagane do prawidłowo przeprowadzonego procesu utylizacji danych.

SDR-IT od wielu lat działa na rynku europejskim obsługując firmy, banki, jak i instytucje publiczne.

dowiedz się więcej na sdr-it.pl